Pinoo & Roblox Projesi Nedir ?

Atölye Vizyon çocuklar ve gençler için kodlama, robotik, 3 boyutlu yazıcı, tasarım-maker konularında çalışmaktadır. Atölye kurulumu, etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve danışmanlık konularında çalışmalar sürdürmektedir. Tasarımı ve üretimi kendisine ait Pinoo kodlama ve robotik eğitim setlerinin üreticisidir. Geniş materyal kütüphanesi, içerik havuzu ve referans projeleri ile alanında önemli bir noktadadır. 15 kişilik uzman eğitmen kadrosuyla Kurtköy ve Ataşehir’ atölyelerinde anlaşmalı okullarda ve Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği kurumsal projeler ile 8.000’den fazla öğrencinin eğitimini tamamlamıştır.
Kodlama eğitimi orta öğretimde yüksek popülerlik kazanmasına karşın bu popülerlik lise seviyesindeki uygulamalar açısından oldukça sınırlı kalmaktadır. Mühendislik alanında üniversiteye başlamış öğrencilerle yapılan anketlerde lisede bir şekilde kodlama yapanların oranı yüzde 1’in altındadır. Eğitim kurumlarının ve sosyal kuruluşların, bazı üniversitelerin ortaöğretime yönelik kodlama dersleri ortaokul düzeyini geçememektedir. Bunun önemli nedenleri ortaokul düzeyinde programlama için soyut düşüncenin henüz gelişme evresinde olması, kullanılan platformların tekdüze, ve kısıtlı olması ve en önemlisi lise düzeyi okulların sınava odaklanmaları, öğrenci kazanmaya çalışmamalarıdır. Projede, lise öğrencilerinin kodlama becerilerini yaygın kodlanabilir oyun ortamlarından birine entegre IoT cihazlarının kodlaması modeliyle küresel pazara yönelik geliştirecektir.

Kodlama eğitimi bugüne kadar lise düzeyinde yaygınlaşmamış, ortaöğretimde ise belirli projelerin tekrarından öteye geçemeyen, öğrencilere de tam olarak kodlama becerilerini kazandıramayan bir profile dönüşmüştür. Lise seviyesine geçildiğinde ise ortaokul başında verilmiş olan kodlama dersleri ve projelerin kazandırdığı kodlama alışkanlığı devam ettirilememektedir. Lise öğrencileri önemli ölçüde bilgisayar oyunu oynamakta, ciddi zamanı oyunlara vermektedir. Bu oyunların küresel olan bazıları platform sağlayarak herkesin oyun geliştirebileceği programlama platformu yapı oluşturmuştur. Projedeki amaç, bu platformların en yaygın olanlarından ROBLOX platformu üzerinde lise
öğrencilerinin kodlama becerilerinin kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde geliştirilmesini IoT cihazlarını bu platform üzerine entegre ederek LUA dili ve Google Blocky kütüphaneleri ile gerçek hayatla birleştirilmiş hibrit etkileşimler, oyunlar, simulasyonlar geliştirmesini sağlayan bir eğitim sistemi geliştirmektir.

Lise seviyesi öğrencilere yönelik tasarlanmış kodlama atölye ve sistemleri bulunmayıp mevcutlar ortaokul
seviyesindedir (scratch, lego vb). Lise öğrencilerinin motivasyonunu sağlayan yenilikçi yaklaşım yoktur. Proje ile halen gömülü sistem eğitim kitleri ile küresel düzeyde kabul görmekte olan Roblox oyun ekosisteminde Lua programlama dili ve Google Blocky kullanılarak ilk kez IoT ve oyun kodlama birlikte değerlendirilerek küresel oyun platformuna entegre IoT/kodlama eğitim sistemi geliştirilecektir. Oyuna entegre edilebilir kablosuz kart tasarlanarak tüm dünyadaki öğrencilerin kodlama ve IoTbecerilerinin farklı senaryolarda uygulamaları, oyunlarını geliştirebilmeleri sağlanacaktır. Proje üç ana teknik bölümde katkı yapmaktadır:
– IOT yetenekli kablosuz ve çoklu I/O birimleri olan eğitim kiti geliştirilmesi
– Roblox Lua platformuna entegre kod üretilmesini ve bu kodların eğitim kiti karşılıklarının yazılmasını
sağlayan yazılım geliştirme ortamı hazırlanması
– Lise öğrencilerine yönelik kod geliştirme becerilerini artıran pilot içerik oluşturulması
Bu perspektifte iot teknolojileri ve yaygın protokoller kullanılacaktır. Atölye Vizyon, mevcut tecrübesine dayanarak
hedef öğrenci profilline uygun ve genişletilebilir ve universal bir eğitim kiti tasarlayacaktır. Farklı “off the shelf” IOT
ürünlerinin geliştirilen kodlar kapsamında desteklenmesi mümkün olacaktır.

Uygulanacak Yöntemler

Proje kapsamında Roblox sistemine plug-in yapısı ile entegre bir web servis kullanma özelliği olan masaüstü uygulama geliştirilecektir. Bu uygulama gençlerin kodlama yapmaları için gerekli arayüzlerin sağlanması için hazırlanacaktır. Google Blockly altyapısı ile geliştirilecek blok kodlarının yanında blokların arkasında bulunan kodların da görüntülenmesi, çoklu dil desteği, sensör bilgilerinin verilerinin okunması, cihazlara bilgi aktarılması vb işlemler için Google Blockly altyapısı içindeki dahili kütüphanelerin yanında, gerekli olduğu durumlarda 3. Parti kütüphaneler yardımı ile sağlayacaktır. Uygulamada Lua dilinde kod yazılıp saklanabilecek, burada yazılmış olan kod Roblox Studio’da plug-in olarak hazırlanan yapı ile import edilebilecektir. Öğrencilerin zaman içinde Roblox Studio üzerinde çalışma yapması ve aynı anda proje çıktısı uygulamayı kullanmaları
mümkün olacaktır.

Geliştirilecek Teknik ve Teknolojiler

  • IOT yetenekli kablosuz ve çoklu I/O birimleri olan eğitim kiti geliştirilmesi
  • Roblox Lua platformuna entegre kod üretilmesini ve bu kodların eğitim kiti karşılıklarının yazılmasını sağlayan yazılım geliştirme ortamı hazırlanması
  • Lise öğrencilerine yönelik kod geliştirme becerilerini artıran pilot içerik oluşturulması

Ulaşılması Planlanan Hedefler

  • Proje sonunda lise düzeyindeki gençlerin kodlama yapabileceği Roblox platformuna entegre ve Plugin özelliği ile haberleşebilen bir editör
  • IoT kontrol kartı, kontrol kartı ile uyumlu sensör ve modül arayüzleri (bağlantı kolaylığı ve düzen) IoT servisleri
  • kademelere uygun müfredat
  • pilot içerikler, dokümantasyon
  • eğitmen içerikleri
  • pilot video eğitim serisi hazırlanacaktır

Roblox ile Pinoo Kontrol Kartı Kullanımı

Roblox’un sağlamış olduğu avantajlardan biri olan Roblox Studio ile çocuklar ve gençler kendi oyunlarını oluşturabiliyorlar. Bunun yanı sıra Roblox üzerinden Pinoo kartını veya Pinoo üzerinden Roblox oyununu kontrol edebilmek teknik açıdan mümkündür. Bu işlemi ise Pinoo IOT Kartı – Web Server – Roblox Studio araçları arasında sağlayabiliriz. Bu konuya örnek vermem gereken kısım ise Roblox üzerinden Pinoo Kartını kontrol etmek. Roblox’un sağlamış olduğu avantajlardan biri olan Roblox Studio ile çocuklar ve gençler kendi oyunlarını oluşturabiliyorlar. Bunun yanı sıra Roblox üzerinden Pinoo kartını veya Pinoo üzerinden Roblox oyununu kontrol edebilmek teknik açıdan mümkündür. Bu işlemi ise Pinoo IOT Kartı – Web Server – Roblox Studio araçları arasında sağlayabiliriz. Bu konuya örnek vermem gereken kısım ise Roblox üzerinden Pinoo Kartını kontrol etmek.